Державне підприємство “Балаклійське лісове господарство»

 

Поштова адреса: 62400

Харківська область

Балаклійський район

м. Балаклія

вул. Партизанська, 8

 

              Історія Державного підприємства “Балаклійське лісове господарство” починається  в післявоєнні роки, коли  організація лісового господарства була поставлена на комплексну основу. Згідно постанови ради Міністрів УРСР від 23 липня 1958 року №799 «Об организации лесосырьевой базы из насаждений быстрорастущих пород в Украинской ССР» і наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 24.09.1958 року № 843 «Про організацію лісових культур механізованих дільниць і станцій» – на базі заплавної частини Балаклійського лісництва Зміївського лісгоспзагу наприкінці 1958 року була створена Високобірська лісова механізована дільниця.

Наказом Головного управління лісового господарства і лісозаготівель РМ УРСР від 24.09.1960 року №344 і Харківського міжобласного управління лісового господарства і лісозаготівель від 21.11.1960 року № 326 на базі колишньої Високобірської лісової механізованої дільниці, яка входила в підпорядкування Зміївського лісгоспзагу і трьох лісництв Андріївського, Високобірського, Балаклійського того ж лісгоспзагу та Савинського лісництва, виділеного зі складу Ізюмського лісгоспзагу, в 1959 році була створена Балаклійська лісова механізована станція (ЛМС).’

Згідно наказу Головного управління лісового господарства і лісозаготівель РМ УРСР від 27.11.1961 року № 327 Балаклійська ЛМС була реорганізована в Балаклійський лісгоспзаг. Андріївське, Високобірське та Балаклійське лісництва, які входять до складу Балаклійського лісгоспзагу, в минулому влаштовувались як окремі лісництва Зміївського лісгоспзагу, а Савинське і Гусарівське лісництва, як колишні ліси Ізюмського лісгоспзагу.

Перше лісовпорядкування лісів, які входили до складу Балаклійського лісгоспзагу було проведено в 1924 і 1925 роках. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1937 і 1948 роках. Андріївське, Високобірське та Савинське лісництва, а також дві дачі – Крейдянська і Вербунівська – загальною площею 2404 га Балаклійського лісництва впорядковувались в 1960 році, а решта Балаклійського лісництва загальною площею 2483 га була впорядкована в 1958 році при лісовпорядкуванні Високобірської лісової механізованої дільниці.

          . На підставі наказу по МСХГ УРСР від 24.10.1958 року і  була організована Балаклійська лісова механізована станція (потім Балаклійська лісомеліоративна станція)   Харківського міжобласного управління лісового господарства та лісозаготовок.

            Балаклійська ЛМС була утворена на базі колишньої Високобірської механізованої дільниці Зміївського лісгоспзагу : Андріїського, Високобірського, Балаклійського і Савинського лісництва, виділених із складу Ізюмського лісгоспзагу у 1959 році.

           Балаклійська ЛМС почала функціонувати з 1 грудня 1960 року у складі таких механізованих дільниць: Андріївська, Високобірська, Балаклійська, Савинська.

          Лісові масиви ЛМС розташовуються уривистою стрічкою шириною віл 3-х до 4-х кілометрів по річковій долині Сіверського Донця, уздовж за його течією з північного заходу на південний схід.

           Через рік ЛМС була реорганізована у Балаклійський держлісгосп, площа якого складала 20763 гектари. Вкрито лісом було 14453 гектари, а решту – 6310 гектарів – являв собою ще не заліснений лісокультурний фонд.

            У наступні роки було прийнято від колгоспів, розташованих у зоні діяльності лісгоспу, інші малопродуктивні землі, - і також під заліснення. Знаковим у цьому плані виявився 1967-й рік. Саме тоді було розроблено детальний проект боротьби з ерозією ґрунтів, відновлення їх  родючості. Групою спеціалістів Харківської землевпорядної експедиції «Укрземпроект» обстежено 44 тисячі гектарів земель навколо населених пунктів Червона Гусарівка, Гусарівка, Залиман, Протопопівка, Завгороднє, Волвенкове, Петрівське, Волобуївка, Чепіль. На основі матеріалів польових обстежень розроблено план лісомеліоративних заходів. Для іх виконання створено Гусарівське спеціалізоване лісництво.

             Планом передбачалося  закласти полезахисні лісонасадження на площі 159 гектарів, створити водо регулюючі смуги по межах ґрунтозахисних сівозмін на площі 18 гектарів , посадити прияружно-прибалкові смуги  на площі 155 гектарів , виконати суцільне заліснення берегів балок і схилів ярів на  площі 1808 гектарів, затіснити 109 гектарів пісків. Належало також збудувати водо затримуючі та водо спрямовуючі вали протяжністю 24 кілометри.

              Все намічене було виконано, хоч пішло на це чимало років . За створення Сіверсько-Донецької яружно-балкової лісозахисної системи Балаклійський лісгосп було був представлений на Виставку досягнень народного  господарства у Москві’. На базі лісгоспу часто проводилися різного рівня семінари, наради. Усім показували, чого можна досягти розумним плануванням і наполегливою працею щодо приборкання ерозії.

У зв’язку із завершенням виконання завдання Гусарівське спеціалізоване лісництво створені Берестянське і Норцівське лісництва, із включенням  до складу останнього частини лісів Савинського лісництва .

 Загальна площа земель ДП «Балаклійський лісгосп» станом на 01.01.2017 складає 28336,8 гектарів.

            До складу підприємства входить 6 лісництва:

 

№ п/п

Назва лісництва

Загальна

площа,  га

В тому числі лісових земель,  га

1

Андріївське

4965,0

4422,0

2

Балаклійське

6136,8

5247,0

3

Високобірське

5462,0

4502,6

4

Норцівське

4747,0

4434,1

5

Савинське

4402,0

3856,7

6

Берестянське

2624,0

2121,6

Разом

28336,8

24584,0

 

Останнє базове лісовпорядкування на підприємстві було проведено в       2010 році. Внесення поточних змін та виконаних господарських заходів в матеріали лісовпорядкування проводиться в повному об’ємі та своєчасно.

 

Основні показники лісового фонду ДП «Балаклійський лісгосп»

 

п/п

Показники

Одиниці

виміру

Загальні обсяги

1

Загальна площа земель лісового фонду

га

28336,8

2

Вкриті лісовою рослинністю землі

га

23004,3

3

Загальний  запас деревостанів

тис. м3

5036,94

3.1

В т.ч. площа і запас за  природним складом

 

 

Хвойні насадження

га/тис. м3

9240,1 / 2254,67

Твердолистяні насадження

га/тис. м3

11686,0 / 2322,46

М'яколистяні насадження

га/тис. м3

2060,9 / 458,95

Інші деревні породи

га /тис. м3

17,5 / 0,86

3.2

В т.ч. площа і запас за віковою  структурою

 

 

Молодняки

га /тис. м3

3575,7

Середньовікові насадження

га /тис. м3

12491,2

Пристигаючі насадження

га /тис. м3

2900,6

Стиглі та перестійні насадження

га /тис. м3

4036,8

4

Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель

м3

219

5

Середня зміна запасу на 1 га

м3

3,37

6

Площа природно-заповідного фонду

га

4040,9

 

Загальна площа лісового фонду ДП «Балаклійський лісгосп» складає      28336,8 га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю – 23004,3 га або 81% і невкриті лісовою рослинністю – 1579,7 га або 6 % відсотків, нелісових земель – 3752,8 га або 13%.

Станом на 01.01.2017 в лісовому фонді підприємства переважають середньовікові які становлять 54,3 % 12491,2 га від вкритих лісовою рослинністю ділянок. Питома вага молодняків складає 15,5% (3575,7 га); пристигаючі – 12,6 % (2900,6 га); стиглі та перестійні – 17,5 % (4036,8 га).

Відповідно до матеріалів безперервного лісовпорядкування загальний запас деревостанів складає 5036,94 тис. куб. м. Середній запас на 1 га вкритої лісовою рослинністю – 219 куб. м. Середній приріст за рік складає 3,37 куб. м на 1 га, тобто на 23004,3 га (вкрита лісом) за 1 рік приростає 77,54 тис. куб. м. деревини.

Державне підприємство “Балаклійське лісове господарство” створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 р. №133 “Про організацію структури управління лісовим господарством України, засновано на державній власності належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України та входить до сфери управління Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства .

Державне підприємство «Балаклійське лісове господарство» розташований у південно-східній частині Харківської області на території Балаклійського, Зміївського та Ізюмського адміністративних районів. Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області. Провідною галуззю народного господарства є сільське господарство, спрямоване на вирощування зернових і технічних культур.

Промисловість району представлена підприємством по виробництву цементу та будівельних матеріалів, а також газодобувним виробництвом.

Переробкою деревини займаються цех лісгоспу, а також приватні цехи переробки в незначних обсягах. У зв’язку з розпаюванням сільгосппідприємств району розташування лісгоспу, на даний час неможливо вказати, які колективні та державні господарства закріплені за лісгоспом для надання технічної допомоги і контролю за веденням лісового господарства. Міжгосподарських лісгоспів в районі розташування лісгоспу немає.

         Лісистість адміністративних районів, на території яких розташований лісгосп складає: 12,6 %. Ліси на території району розташовані, в основному, по берегам ріки Сіверський Донець, а також окремими урочищами, з дуже великою різницею в площі